Nya Borggårds Bruk

Långsiktigt ägande

Sedan den 1 januari 2015 ägs AB Borggårds Bruk till lika delar av Jan-Peder Daréus och Göran Holmgren. Jan-Peder och Göran har båda gedigen industriell bakgrund i internationella tillverkningsföretag och önskar långsiktigt driva verksamheten vidare i Borggård. De nya ägarna vill på ett positivt sätt ta till vara den industriella tradition som utvecklats i Borggård under århundraden. Det övergripande och huvudsakliga målet för verksamheten under de närmaste åren är att utveckla företagets försäljning på den globala marknaden inom de marknadssegment som har en efterfrågan på komplexa tråd-och bandprodukter. 


Vi vill framåt

Med självförtroende och massor av energi för innovativ problemlösning kommer vi att arbeta hårt för att bli det självklara valet när det gäller att vara en bra industripartner för framtida utmaningar. Vi vill framåt och tror att vår resa från produktionsfokus till marknadsorientering har inneburit att allt fler fått upp ögonen för Borggårds Bruks fördelar. Man uppskattar vår ambition att vara en kompetent, kvalitetsmedveten och pålitlig partner när det gäller såväl affärsmässighet som nytänkande lösningar på tuffa produktionsproblem. En bild som vi är mycket måna om att behålla.


laspeder.jpg#asset:208
Från vänster: Göran Holmgren - Ägare, Marketing Director. Jan-Peder Daréus - Ägare, Managing Director.

För frågor eller information, kontakta oss gärna.

Kontakta oss