Senaste nyheter

Borggårds Bruk får ny profil

Borggårds Bruk har genom sina nya ägare, Jan-Peder Daréus och Göran Holmgren initierat en satsning med en offensiv marknadsbearbetning. I och med detta lanseras nu en ny grafisk profil och först ut är bolagets hemsida.

Ett tydligt fokus på att synliggöra bolagets kompetens, tradition och vilja att bli mer marknadsorienterat. Ett av de mer spännande inslagen är satsningen på att bygga upp och utöka nätverket av kunder, leverantörer och tänkbara samarbetspartners under konceptet Networking.

För mer information v.v. kontakta Göran Holmgren, Marknadschef och delägare på tfn 0708-11 19 16.
2016-11-01