Stämpel av kvalitet

Sigillet Borggård Rosenstråle

Ett minne från vår tidiga järnbruksepok är den unika järnstämpeln med initialerna BR (Borggård Rosenstråle), som Borggårds Bruk fortfarande använder som sigill och kvalitetsmärke. Idag, precis som tidigare, har kvalitet i dess alla aspekter stått i centrum för såväl våra värderingar som för våra produkter till kunden.

Kvalitet från idé till produktion

Idag är Borggårds Bruk ett modernt företag med starkt fokus på kvalitet. Vi har mycket kompetent personal, en modern maskinpark, IT system och hanterar utveckling, konstruktion och tillverkning under samma tak. Vi tar ansvar för hela utvecklingsprocessen, från idé, konstruktion och prototyptillverkning till fullskalig produktion och logistikhantering.

För frågor eller information, kontakta oss gärna.

Kontakta oss