Borggårds Bruk

Långsiktigt ägande

Sedan den 2 januari 2020 ägs AB Borggårds Bruk. En ny ägartrio med bland annat Andreas Adelgren och Jens Zetterstedt. Ambitionen är att långsiktigt driva och utveckla verksamheten vidare i Borggård. Att på ett positivt sätt ta till vara den industriella tradition som utvecklats i Borggård sedan starten år 1550. Det övergripande och huvudsakliga målet för verksamheten under de närmaste åren är att utveckla företagets produktionskapacitet och utveckla relationen med befintliga kunder och driva försäljning mot nya kundsegment.


Utveckling och entreprenörskap

Med fortsatt fokus på utveckling av produktionsprocesser och innovativ problemlösning kommer vi att arbeta hårt för att bli det självklara valet när det gäller att vara en bra industripartner för framtida utmaningar. -Vi tror att kombinationen med att använda befintliga maskiner med ny teknik, som exempelvis 3D/AM, kommer vi att kunna erbjuda avancerade lösningar. Vi ser vidare att våra kunder uppskattar vår ambition att vara en kompetent, kvalitetsmedveten och pålitlig partner när det gäller såväl affärsmässighet som nytänkande lösningar på tuffa produktionsproblem. En bild som vi är mycket måna om att behålla.

För frågor eller information, kontakta oss gärna.

Kontakta oss