Vårt kvalitetsarbete

Med kvalitet som ledstjärna

Vår mer än 100-åriga historia och det faktum att flera av våra kunder är verksamma på en global marknad har medfört en stark företagskultur av kvalitetmedvetenhet. Våra prestationer mäts regelbundet med extrem hög noggrannhet och parametrar som precision, toleranser, leveranssäkerhet och priser blir viktiga konkurrensfaktorer på en internationell marknad. För att kunna bidra till en kvalitativ och lönsam produktutveckling har vi tagit fram en branschunik teknisk handbok som utvecklingshjälpmedel. En hjälp som våra kunder lärt sig uppskatta.

Certifieringar

Vi uppfyller fordonsindustrins alla krav på underleverantörer vad gäller produktutveckling, prototypframtagning, logistiklösningar, EDI-system, Just-In-Time-leveranser, och ”nollfel-leveranser”. Vi är också kvalitets- och miljöcertifierade enligt alla standarder som krävs.

Certifiering kvalitetssystem ISO 9001
Certifiering kvalitetssystem IATF 16949
Certifiering miljösystem ISO 14001

IATF.jpg#asset:340ISO9001.jpg#asset:341

För frågor eller information, kontakta oss gärna.

Kontakta oss