Vår filosofi

Innovativa lösningar för en global marknad

Att korta processen från idé till färdig produkt – utan att tumma på vare sig kvalitet, precision eller prestanda – är idag av avgörande betydelse för alla tillverkande företag. Vår styrka är ett tekniskt kunnande om produktutveckling och produktionsoptimering i kombination med en innovativ problemlösningsförmåga. Vi arbetar målmedvetet för att uppfylla dagens tuffa krav på hållbarhet, kvalitet och leveranssäkerhet med ambitionen att alltid kunna erbjuda marknadens bästa produktlösningar. Våra kunder är huvudsakligen större företag med verksamhet över hela världen.

Våra tre verksamhetsområden – Engineering, Manufacturing och Networking – bildar sammantaget en unik helhet när det gäller möjligheterna att vara en kompetent partner inom bearbetade tråd- och bandprodukter. Om du vill så tar vi ansvar för hela processen ifrån konstruktion, prototyptillverkning och verktygsframställning till produktion, ytbehandling och logistik. Ett koncept vi kallar Innovative Metal Wiring och som banat vägen för ett flertal strategiska samarbeten på den globala marknaden.
För frågor eller information, kontakta oss gärna.

Kontakta oss