Vår historia

Ett järnbruk med anor

Första gången Borggård omnämns är i ett gåvobrev från år 1476. Genom ett senare gåvobrev från kung Gustav Vasa år 1550 blev Borggård en samlad egendom under ätten Rosenstråle och det är från detta årtal Borggårds Bruk räknar sin historia. På 1630-talet blev Borggård ett järnbruk genom att en masugn och en hammare anlades intill Borggårdsån. Under de kommande århundradena expanderade verksamheten för att på 1860-talet nå sin topp med en årsproduktion av 350 ton stångjärn.

Därefter följde en nedgång som drabbade alla småskaliga järnbruk i landet. Järnbruksepoken gick slutligen i graven 1887. Borggårds Bruks nuvarande tillverkning av trådprodukter startade 1882 och epoken som verkstadsindustri inleddes. Borggårds Bruk blev därmed, såvitt man vet, först i landet med denna nya tillverkning – en verksamhet som sedan dess pågått oavbrutet i hela 125 år.

Borggårds Bruks långa historia är väl dokumenterad. Vid brukets 450-årsjubileum år 2000 utgavs boken ”Borggårds Bruk – En studie av ett bruk i Östergötland och dess utveckling genom fyra århundraden”, författad av Sune Björklöf.


book.jpg#asset:212

För frågor eller information, kontakta oss gärna.

Kontakta oss