Networking

Nätverk för nya affärer

Vår övertygelse är att diskussioner och idéutbyte – också mellan företag och branscher – är mycket värdeskapande även ur en affärsmässig synvinkel. Erfarenhet visar att tips och idéer inom nätverk föder kreativitet och bidrar till nya affärsmöjligheter. Vi ser det därför som naturligt att mer offensivt utöka nätverket och uppmanar intresserade att höra av sig till oss

Synergier med potential

På Borggårds Bruk bedriver vi därför ett nätverksarbete som tydligare främjar partnerskap och utveckling av nya affärer. Vi ser värdet av ett oberoende, mer personligt nätverk med tydlig inriktning på affärsmöjligheter med ömsesidig nytta. Med djupare förståelse för varandras styrkor och möjligheter hittar vi synergier med potential att möjliggöra nya affärer som annars inte varit möjliga. Det har vi flera exempel på.

Frågor rörande strategi och affärsmöjligheter men också om teknik, kompetens, maskinutrustning är vanliga ämnen som diskuteras av berörda ledningsföreträdare, konsulter och tekniska säljare i syfte att öppna upp nya vägar till affärer.


las22st.jpg#asset:180


För frågor eller information, kontakta oss gärna.

Kontakta oss